Affordable Access

[1335], març 3. Possessió

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Els marmessors de Nicolau Egidi donen possessió d'un censal de 8 morabatins i el domini sobre una casa situada al suburbi de Barcelona, al carrer de Jaume Gerard

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments