Affordable Access

[1335], març 3. Possessió

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Els marmessors de Nicolau Egidi donen possessió d'un censal de 8 morabatins i el domini sobre una casa situada al suburbi de Barcelona, al carrer de Jaume Gerard

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.