Affordable Access

Svemir nemir

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Poezija
  • Lirika

Abstract

tom smislu ova Marijina poruka zaslužuje posebnu pažnju. Namijenjena ši­ renju marijanske pobožnosti, ona je znala sačuvati stil i način koji je dubo­ ko ukorijenjuju u biblijsku i evanđeosku stvarnost. Zbog toga ova Tomićeva knjiga nadilazi već odavno uobičajenu pučku mariologiju u kojoj se više ističe osjećajnost i lirika nego stvarna teološko-biblijska slika Marije i njezine uloge. Marija je, dakle, u ovoj knjizi prikazana u biblijskoj i teološkoj teksturi kršćanske vjere i evanđeoske poruke. I koliko god autor zbog namjene djela pojednostavljuje svoje izlaganje, on se ne odriče sustavnog praćenja Evan­ đelja i egzegetske dosljednosti. Biblija i sigurna teologija osnov su njegovu radu i istraživanju, putokaz su i mjerilo njegovih riječi i iskaza, pouka i zaključaka. U tom smislu Marijina poruka nije običan niz propovijedi ili na­ govora o Gospi, nego stručni rad, duboko ukorijenjen u kršćansku pobožnost i evanđelje. Riječi Pisma i teološka osvjetljenja Marijine uloge siguran su vodič kojega se autor uporno drži. Očito je da je prof. Tomić mogao napisati istu raspravu i u drugom stilu i maniri. Možda bi u tom slučaju Marijina poruka imala drukčiju znanstve- no-teološku vrijednost i karakter. No u tom slučaju sigurno bi bila nami­ jenjena užem krugu, određenoj publici. Ovakva kakva je međutim, ona u sebi spaja teološku ozbiljnost i priopćivu jednostavnost, praktičnost. Sva je životna, biblijska. Stoga je autor i mogao U predgovoru napisati: »Ova razmatranja vode nas na biblijske izvore Marijina lika« (8). SVEMIR NEMIR V e n d e l i n K a r a č i ć Pogled svoj ne dižem k zvijezdama jer u moj život utkani su rasponi neba, svjetlost zvijezda u rumenilo se krvi pretočila, mir Beskraja u život i nemir srca. Zato uzest ću zvijezdu svoju na dlan, poljubit je i ostavit snovima, a životu — nemiru krvi — poklonit ću se i u njem naći Beskraj, Mir i Sjaj, jer srce mi treperi jače od svih zvijezda, grije počela sva, ruši međe, rastače ponore i u virove nadanja ih obraća. Ta samo je Živ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F