Affordable Access

Download Read

Prosudba učinka alergen specifične imunoterapije u atopičnih pasa na osnovi CADESI-03 sustava bodovanja: kliničko istraživanje kontrolirano metilprednizolonom.

Authors
Publisher
Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb
Keywords
  • Allergen-Specific Immunotherapy
  • Hiposenzibilizacija
  • Atopijski Dermatitis
  • Atopijski Psi
  • Alergen SpecifičNa Imunoterapija
  • Cadesi-03
  • Atopic Dogs
  • Atopic Derm Atitis
  • Hypossensitization
  • Cadesi-0

Abstract

Alergen specifična imunoterapija (ASIT) metoda je specifičnoga liječenja atopijskog dermatititsa (AD) koja se godinama primjenjuje u humanoj i veterinarskoj medicini. Iskustveno je poznato da je učinkovita u pasa s AD, ali je njezina učinkovitost još uvijek prijeporna, jer nema dovoljno dokaza proizašlih iz kontroliranih istraživanja. Svrha ovoga istraživanja bila je usporediti rezultate 8 mjesečne ASIT s rezultatima dvomjesečnoga simptomatskoga liječenja AD pasa metilprednizolonom. Treća verzija određivanja stupnja i indeksa jačine atopijskoga dermatitisa u psa (engl. Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index (CADESI-03)) prviput je bila rabljena za objektivnu prosudbu učinkovitosti ASIT u pasa. Jedanaest atopičnih pasa, starijih od šest mjeseci, različitih pasmina i različita spola bilo je uključeno u ovo istraživanje. Svaki je pas početno bio liječen prednizolonom tijekom dva mjeseca. Nakon jednomjesečne stanke, započeta je uobičajena ASIT sa supkutanom primjenom alergena u trajanju od sljedećih osam mjeseci. CADESI 03 bodovanje bilo je vrednovano prilikom redovitih mjesečnih kontrolnih pregleda. U obje skupine ustanovljeno je smanjenje CADESI-03 bodova ≥50% od bazičnoga u 4 od 11 pasa (36,4%). Značajni učinak ASIT-a bio je ustanovljen nakon šest mjeseci liječenja (P = 0,032). Stoga se procjena učinkovitosti ASIT-a može dati tek nakon liječenja od najmanje šest mjeseci. Metilprednizolon je bio učinkovitiji za suzbijanje svrbeža od ASIT-a. Nije bila ustanovljena značajna razlika u biokemijskim pokazateljima krvi među promatranim skupinama. Rezultati ovoga istraživanja pokazuju da je učinak 8-mjesečne alergen specifične imunoterapije u pasa s atopijskim dermatitisom jednak onome koddvomjesečnoga liječenja prednizolonom. Očita sigurnost dugotrajne ASIT dodatna je potpora sve češćoj upotrebi toga specifičnoga liječenja atopijskoga dermatitisa pasa.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F