Affordable Access

Publisher Website

315. Ocena właściwości detektorów półprzewodnikowych stosowanych do dozymetrii in vivo w zakresie charakterystyk kątowych

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
8
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(03)70798-6

Abstract

Cel pracy Stosowane w dozymetrii in vivo detektory półprzewodnikowe charakteryzują się szeregiem właściwości istotnych podczas pomiarów dawki. Poszczególne charakterystyki należy zbadać i uwzględniać przy pomiarach, np. poprzez współczynniki korekcyjne. W praktyce wiąże się to z badaniem właściwości detektorów w szerokim zakresie parametrów. Dlatego zachodzi pytanie: czy wszystkie detektory danego typu posiadają podobne właściwości i czy wobec tego wystarczy przebadać jeden z nich, czy też każdy detektor należy traktować indywidualnie określając jego charakterystyki? Celem tej pracy jest analiza grupy detektorów z punktu widzenia ich charakterystyk kątowych. Materiał i metodyka Zbadano detektory półprzewodnikowe typu EDP-20 i EDP-30 firmy Scanditronix używając przyspieszacza liniowego Clinac 2300 firmy Varian. Detektory umieszczano na powierzchni fantomu tkankopodobnego w izocentrum aparatu. Dla pola napromieniania 10×10cm zmieniano kąt padania wiązki w zakresie od – 70°do + 70°. Wyniki pomiarów normalizowano względem wartości odczytu dla kąta 0°. Wyniki Stwierdzono, że krzywe charakterystyk kątowych dla poszczególnych detektorów tworzą grupy, dla których różnice sięgają 5%. Bez wykonania pomiarów nie można przewidzieć, do której grupy przynależy dany detektor, nawet jeśli kilka detektorów zostanie zakupionych w ramach jednej partii. Wnioski Stosowane do dozymetrii in vivo detektory półprzewodnikowe wymagają uprzedniego indywidualnego zbadania właściwości fizycznych. Wyników pomiarów nie można uogólnić na inne detektory.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments