Affordable Access

Право як складова правового менталітету

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

30 питань свободи слова та інформації; Державний комітет телебачення і радіомовлення України; управління у справах преси та інформації обласних, Севастопольської та Київської міських державних адміністрацій. Третя стадія: – офіційна інтерпретація та конкретизація нормативно-правових актів щодо свободи вираження поглядів. Юридичні засоби реалізації, охорони й захисту свободи вираження поглядів закріплюються і конкретизуються у низці законів та підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, у законах України «Про інформацію» (1992 р.), «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.), у Цивільному кодексі України (2003 р.), Кримінальному кодексі України (2001 р.), Указі Президента України «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні» (2000 р.). Четверта стадія полягає у встановленні процедури її здійснення, реалізації. Юридична процедура реалізації прав – це закріплені в законі і спрямовані на здобуття суб’єктом певних особистісних і соціальних цінностей послідовність та узгодженість дій уповноваженого й зобов’язаного суб’єктів, а також обсяг, зміст, форми, способи, методи та строки їх учинення. П’ята стадія – встановлення й реалізація юридичних засобів охорони свободи вираження поглядів, спрямованих на запобігання порушенням цього права. Встановлення й реалізація юридичних засобів захисту свободи вираження поглядів людини – шоста стадія її юридичного забезпечення. За допомогою цих засобів припиняються порушення свободи вираження поглядів, усуваються перепони для її реалізації, відновлюються порушені права. Свобода вираження поглядів займає важливе місце серед основних прав людини. У Конституції України проголошено, що «кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір» (ч. 1 ст. 34). Найважливі

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F