Affordable Access

PETAR GUBERINA (1913. – 2005.)

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Hrvatski se jezik voli znanjem. ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO GOD. 52., BR. 1., 1. – 40., ZAGREB, VELJAČA 2005. 1 LII PETAR GUBERINA (1913. – 2005.) Dana 22. siječnja 2005. preminuo je akademik Petar Guberina, filolog, romanist, kroatist, fo- netičar, glotodidaktičar, audiorehabilitator. Bio je svjetski poznat znanstvenik, sveučilišni pro- fesor, izumitelj, diplomat, organizator, osnivač brojnih institucija. Petar Guberina rodio se 22. svibnja 1913. u Šibeniku. U rodnom je gradu pohađao klasičnu gimnaziju, a studirao je romanistiku u Zagrebu. Nakon diplomiranja 1935. usavršavao se u Parizu, gdje je doktorirao na Sorboni 1939. godine. Boravak mu je u Parizu bio nadasve intenzivan i plodan jer je ondje upijao utjecaje novih lingvističkih postmladogramatičarskih strujanja – strukturali- stičkih i lingvostilističkih. U takvom je misaonom lingvističkom ozračju i njegova disertacija Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexes en franç- ais et en serbo-croate. U Parizu je upoznao brojne poznate ljude i stekao dobre pri- jatelje, od kojih je često rado isticao prijateljstvo s Afrikancima P. Cézairom, kojega će pozvati na ljetovanje k sebi u Šibenik, i s L. Senghorom, koji će postati predsje- dnik Senegala. O poeziji jednoga i drugoga poslije će napisati nekoliko studija. U Parizu je upoznao i K. Krstića s kojim će 1940. objaviti za hrvatski jezik sudbono- snu knjigu Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnoga jezika, koja će nakon nekoliko godina biti stavljena na index librorum prohibitorum, pa će se mlađi nara- 2 Jezik, 52., I. Škarić, Petar Guberina štaji s njome upoznati tek 1997. godine kada je ponovno objavljena u Jeziku br. 44. Vrlo se rano, već od 1941. godine, stavio na stranu Narodnooslobodilačkoga pokre- ta, 1945. delegat je Jugoslavenskoga crvenoga križa u Ženevi, a od 1947. do 1951. radi u diplomaciji, prvo u Ateni, a zatim u našim delegacijama u Ujedinjenim naro- dima. Njegova

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments