Affordable Access

Порівняльне дослідження готовності до навчання дітей, що навчались і не навчались в дошкільних навчальних закладах

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bf Psychology

Abstract

Петрюк О.В..docx Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра соціальної та практичної психології Порівняльне дослідження готовності до навчання дітей, що навчались і не навчались в дошкільних навчальних закладах Курсова робота студентки 53 групи Петрюк Олександри Володимирівни Науковий керівник: асистент Косарєва Зоя Петрівна Житомир – 2009 2 План Вступ…………………………………………………………………с.3-5 Розділ1.Теоретичний аналіз …………………………………………с.5 1.1. Історія вивчення досліджуваного явища………………………с.5-8 1.2. Теоретичний аналіз поняття «готовність до школи» та «шкільна зрілість»……………………………………………………………….с.9-16 1.3.Вплив дитячого навчального закладу на психологічну готовність дітей до навчання у школі…………………………………………...с.16-18 Розділ2. Практичний аналіз предмету курсової роботи…………...с.18 2.1.Загальна характеристика практичного аналізу………………...с.19-22 2.2.Власне дослідження, аналіз та інтерпретація отриманих результатів. …………………………………………………………………………с.23-25 Висновки………………………………………………………………с.26-27 Список літератури…………………………………………………….с.28-30 Додатки 3 Вступ Актуальність дослідження Актуальність теми дослідження обумовлена рядом моментів. По- перше, в умовах сучасної варіативної освіти, що активно розвивається, «антропоцентричної» (І.А.Зімняя) по своїх цілях, змісту і формах організації, дослідження закономірностей і варіантів індивідуального розвитку, що проявляється в навчальному процесі в єдності і цілісності різнорівневих проявів (індивідуальних, особистих і суб'єктних) є необхідною і реальною основою для підвищення ефективності створення, забезпечення умов для повноцінного розвитку особистості, індивідуалізації і диференціації навчання, пошуку нових форм і методів педагогічної роботи з дітьми і школярами. Особливу актуальність на сучасному етапі для шкільної практики набуває розробка науково обгрунтованих стандарти

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments