Affordable Access

Download Read

Bruk av restriksjoner under varetektsfengsling

Authors
Publisher
University of Oslo
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

mal_spesialoppgave BRUK AV RESTRIKSJONER UNDER VARETEKTSFENGSLING Kandidatnummer: 520 Leveringsfrist: 25.11.2007 Til sammen 16 752 ord 21.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema 1 1.2 Begrepsforklaringer og forkortelser brukt i oppgaven 3 1.3 Metode 4 2 HENSYN BAK REGLENE OM BRUK AV RESTRIKSJONER UNDER VARETEKTSFENGSLING 6 3 VILKÅR FOR VARETEKTSFENGSLING 7 3.1 Oversikt 7 3.2 Grunnvilkår 8 3.3 Tilleggsvilkår 8 3.3.1 Bevisforspillelsesfare 8 3.4 Krav til forholdsmessighet 12 4 HJEMMEL FOR BRUK AV RESTRIKSJONER UNDER VARETEKTSFENGSLING 16 4.1 Oversikt 16 4.2 Ulike typer restriksjoner 16 4.2.1 Brev- og besøksrestriksjoner 16 4.2.2 Isolasjon 17 4.2.3 Kontroll med tilgang til ulike media 19 4.3 Vilkår for bruk av restriksjoner etter nasjonal rett 19 I 4.3.1 Straffeprosessloven § 186 (2) 19 4.3.2 Straffeprosessloven § 186a 25 4.4 Vilkår for bruk av restriksjoner etter internasjonal rett 30 4.4.1 Oversikt 30 4.4.2 EMK art 3 og SP art 7 31 4.4.3 EMK art 8 og SP art 17 34 4.4.4 SP art 10 38 5 RETTSTILSTANDEN DE LEGE LATA 40 5.1 Års statistikk fra Kriminalomsorgen 40 5.1.1 År 2004 40 5.1.2 År 2005 41 5.1.3 År 2006 42 5.1.4 Tolkning av statistikkens tall 42 5.2 Restriksjonenes faktiske innhold 43 5.3 ”Et skandinavisk fenomen” 46 6 SKADEVIRKNINGER VED BRUK AV RESTRIKSJONER UNDER VARETEKTSFENGSLING 49 7 KRITIKK FRA INTERNASJONALE KONTROLLORGANER 51 7.1 Oversikt 51 7.2 Europarådets torturkomité 53 7.2.1 De konkrete forhold ved Ringerike fengsel 53 7.2.2 Manglende aktivitetstilbud 54 7.2.3 Tidsbegrensningene i strprl § 186a 55 7.2.4 Bruk av restriksjoner som pressmiddel 56 7.2.5 Forholdene rundt Nokas-saken 57 7.3 FNs torturkomité 58 II 7.4 FNs Menneskerettighetskomité 59 8 RETTSTILSTANDEN DE LEGE FERENDA 61 9 LIT

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F