Affordable Access

Toponimija otoka Vrgade, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 3. (gl. urednik Vladimir Skračić), Zadar 2009., 128 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Prikaz

Abstract

Arhiv 2_2010.indd 211 DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-1981 Professional paper UČESTALOST SENZIBILIZACIJE NA PELUD MASLINE U BOLESNIKA S PELUDNOM ALERGIJOM NA PODRUČJU ZADRA Nataša SKITARELIĆ1, Antun MAZZI2, Neven SKITARELIĆ3, Joško MIŠULIĆ1 i Ana VULETIĆ4 Služba za zaštitu zdravlja djece1, Služba za suzbijanje i liječenje plućnih bolesti i TBC2, Služba za otorinolaringologiju3, Služba za laboratorijsku dijagnostiku4, Opća bolnica Zadar, Zadar, Hrvatska Primljeno u lipnju 2009. Prihvaćeno u ožujku 2010. Preosjetljivost na pelud masline važan je uzrok peludnih alergija u mediteranskim zemljama. Cilj ovoga rada bio je utvrditi učestalost preosjetljivosti na pelud masline među bolesnicima s peludnom alergijom u Zadru i Zadarskoj županiji. Dobivene rezultate usporedili smo s ranijim ispitivanjem preosjetljivosti na pelud masline u Dalmaciji. Ukupno je obrađen 671 ispitanik s preosjetljivosti na peludne alergene. Od toga broja 61 % ispitanika bilo je muškog spola, a 39 % je bilo ženskog spola. Od ukupno ispitanih 53.5 % činila su djeca u dobi od 4 do 14 godina, a preostalih 46.5 % bili su odrasli u dobi od 15 do 59 godina života. Svim ispitanicima uzeta je detaljna obiteljska i osobna anamneza, napravljen klinički pregled te učinjeno kožno prick-testiranje i enzimatsko-imunološki UniCAP-test za određivanje specifi čnih IgE-protutijela. Statistička obrada podataka učinjena je χ2-testom. Preosjetljivost na pelud masline dokazana je u 8.8 % bolesnika s peludnom alergijom. Najveći broj bolesnika s preosjetljivosti na pelud masline boluje od alergijskog rinitisa, 58 % bolesnika. Postoji statistički značajna razlika u broju bolesnika između dvije ispitivane sredine, gradske i seoske. Samo 3 % bolesnika stanovnici su otoka. Preosjetljivost na pelud masline u našem ispitivanju najniža je u odnosu na ispitivanja provedena u drugim mediteranskim zemljama. Najčešće se očituje kliničkom slikom alergijskog rinitisa, a statistički je značajno češća u gradskoj sredini. Uspore

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F