Affordable Access

Toponimija otoka Vrgade, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 3. (gl. urednik Vladimir Skračić), Zadar 2009., 128 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
legacy-msw
Keywords
  • Prikaz

Abstract

Arhiv 2_2010.indd 211 DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-1981 Professional paper UČESTALOST SENZIBILIZACIJE NA PELUD MASLINE U BOLESNIKA S PELUDNOM ALERGIJOM NA PODRUČJU ZADRA Nataša SKITARELIĆ1, Antun MAZZI2, Neven SKITARELIĆ3, Joško MIŠULIĆ1 i Ana VULETIĆ4 Služba za zaštitu zdravlja djece1, Služba za suzbijanje i liječenje plućnih bolesti i TBC2, Služba za otorinolaringologiju3, Služba za laboratorijsku dijagnostiku4, Opća bolnica Zadar, Zadar, Hrvatska Primljeno u lipnju 2009. Prihvaćeno u ožujku 2010. Preosjetljivost na pelud masline važan je uzrok peludnih alergija u mediteranskim zemljama. Cilj ovoga rada bio je utvrditi učestalost preosjetljivosti na pelud masline među bolesnicima s peludnom alergijom u Zadru i Zadarskoj županiji. Dobivene rezultate usporedili smo s ranijim ispitivanjem preosjetljivosti na pelud masline u Dalmaciji. Ukupno je obrađen 671 ispitanik s preosjetljivosti na peludne alergene. Od toga broja 61 % ispitanika bilo je muškog spola, a 39 % je bilo ženskog spola. Od ukupno ispitanih 53.5 % činila su djeca u dobi od 4 do 14 godina, a preostalih 46.5 % bili su odrasli u dobi od 15 do 59 godina života. Svim ispitanicima uzeta je detaljna obiteljska i osobna anamneza, napravljen klinički pregled te učinjeno kožno prick-testiranje i enzimatsko-imunološki UniCAP-test za određivanje specifi čnih IgE-protutijela. Statistička obrada podataka učinjena je χ2-testom. Preosjetljivost na pelud masline dokazana je u 8.8 % bolesnika s peludnom alergijom. Najveći broj bolesnika s preosjetljivosti na pelud masline boluje od alergijskog rinitisa, 58 % bolesnika. Postoji statistički značajna razlika u broju bolesnika između dvije ispitivane sredine, gradske i seoske. Samo 3 % bolesnika stanovnici su otoka. Preosjetljivost na pelud masline u našem ispitivanju najniža je u odnosu na ispitivanja provedena u drugim mediteranskim zemljama. Najčešće se očituje kliničkom slikom alergijskog rinitisa, a statistički je značajno češća u gradskoj sredini. Uspore

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.