Affordable Access

Publisher Website

Bilateral chronic subdural haematomas in a patient with meningioma of the superior sagittal sinus – case report and pathophysiological study

Authors
Journal
Neurologia i Neurochirurgia Polska
0028-3843
Publisher
Elsevier
Volume
45
Issue
5
Identifiers
DOI: 10.1016/s0028-3843(14)60319-4
Keywords
  • Superior Sagittal Sinus Meningioma
  • Subdural Haematoma
  • Cerebral Collateral Circulation
  • Sagittal Sinus Occlusion
  • Oponiak Zatoki StrzałKowej Górnej
  • Krwiak Podtwardówkowy
  • Mózgowe Krążenie Oboczne
  • Niedrożność Zatoki StrzałKowej

Abstract

Streszczenie Przewlekłe krwawienie podtwardówkowe towarzyszące oponiakowi wewnątrzczaszkowemu jest stwierdzane niezwykle rzadko. W pracy zaprezentowano przypadek 69-letniej pacjentki, bez istotnej przeszłości chorobowej, u której stwierdzono olbrzymi oponiak sklepistości czaszki całkowicie zarastający światło tylnej jednej trzeciej zatoki strzałkowej górnej współistniejący z obustronnymi mnogimi przewlekłymi krwiakami podtwardówkowymi. Przedoperacyjna cyfrowa angiografia subtrakcyjna wykazała obecność trzech stref krążenia obocznego kompensującego niedrożność zatoki strzałkowej górnej. Guz oraz przewlekłe krwiaki podtwardówkowe usunięto doszczętnie, przebieg pooperacyjny był pomyślny. Jedną z opisywanych przyczyn powstawania przewlekłych krwiaków podtwardówkowych w przypadkach powolnego zamknięcia dużych żył mózgowych jest pękanie przeciążonych objętościowo naczyń krążenia obocznego. Opisywany przypadek to prawdopodobnie pierwszy dobrze udokumentowany przykład potwierdzający słuszność tej tezy. Pacjenci z guzami zamykającymi światło zatoki strzałkowej górnej, którzy nie są poddawani leczeniu operacyjnemu, powinni być monitorowani klinicznie i radiologicznie ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia wewnątrzczaszkowego.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments