Affordable Access

25 anys d'Endins. Revista de la Federació Balear d'Espeleologia

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ENDINS, nV3. 2000. Palma de Mallorca 25 ANYS D'ENDINS, REVISTA DE LA FEDERACIÓ BALEAR D'ESPELEOLOGIA per Vicenc PLA i Damia VICENS Resum Presentam una breu historia de la revista ENDINS, -editada actualment per la Federació Balear dlEspeleologia- des del seu naixement I'any 1974 fins a I'actualitat. També es comenten les caracteristiques que han definit la revista, es a dir, la.portada, les topogra- fies, els articles, els autors i el financament. Finalment, es presenten quatre apendixs:index dels articles de cada volum, per ordre alfabetic d'autors; llistat dels articles, ordenats alfa- beticament per autor o autors; llistat dels noms dels autors dels articles, amb les abrevia- cions emprades i index de les topografies publicades a la revista ordenades per municipi. A I'hora de realitzar el treball, s'han entrat les dades d'aquest mateix volum. Resumen Presentamos una breve historia de la revista ENDINS, -editada actualmente por la Federació Balear dlEspeleologia- desde su nacimiento en 1974 hasta la actualidad. También se comentan las características que han definido la revista, es decir, la portada, las topografías, los artículos, los autores y la financiación. Para finalizar, se presentan cuatro apéndices:indice de los artículos de cada volumen, ordenados alfabéticamente por nombre de autor; listado de los articulos, ordenados por autor o autores; listado de los nombres de los autores de los artículos, con las abreviaciones utilizadas y el índice de las topografías publicadas en la revista, ordenadas por municipio. A la hora de realizar el trabajo, se han tenido en cuenta los datos de este mismo volumen. Abstract We present a brief history of the journal ENDINS, currently edited by the Federació Balear d'Espeleologia, from its birth in 1974 to the present. We also comment on the cha- racteristics that have defined the journal, such as the cover, the topographical surveys, the authors, the papers and its financing. This paper also has four appendixe

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments