Affordable Access

HADİS LİTERATÜRÜNDEKİ HARİCİLER İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors
Publisher
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Harİcİler
  • Hadİs
  • Rİvayet
  • Marİka
  • Kİlab
  • Radhe

Abstract

ORAL, Kenan, “Hadis Literatüründeki Hâricîler ile Dlgili RivayetlerinDeğerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Danısman: Doç. Dr. Bünyamin Erul,VII+227Bu tez de hadis edebiyatının temel Sünnî kaynaklarında Haricîlerleiliskilendirilen rivayetleri hem isnad hem de metin açısından değerlendireceğiz.Haricîler, sahabe döneminde ortaya çıkarak, Hz. Ali basta olmak üzerebirçok insanı acımasızca öldüren genelde sathi bir düsünüs tarzına sahip, ibadetedüskün insanlardan olusmaktadır.Dslam toplumunda birçok siyasi-içtimai kargasaya sebep olmasındandolayı çoğu müslüman tarafından nefretle bakılan Hâricîler hakkında hadisedebiyatında Mârika, Kilâb ve Seytanu’r-Radhe olmak üzere üç çesit rivayetbulunmaktadır.Hadis tarihinin gerçeklerinden olan mana ile rivayet, idrac ve ref’ olgusurivayetlerin nakil esnasında birtakım değisikliklere uğramasına yol açmıstır.Ayrıca sahabe ve tabiun neslinin anlama sekli ile musanniflerin rivayeti koyduğubab baslıkları da metnin manasının tespitinde önemli rol oynamıstır.Dste bu amillerin etkisi neticesinde Mârika rivayeti tarihsel zeminindenkoparak anlam kaymasına uğramıstır. Sahabi sözü olan Kilâb ile uydurulanSeytânu’r-Radhe rivayetleri ise Hz. Peygamber’e atfedilmistir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F