Affordable Access

Etički kodeks arhivista (Code de déontologie)

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

D O K U M E N T I ETIČKI KODEKS ARHIVISTA 1 (Code de déontologie) UVOD 01. Svrha arhivističkog etičkog kodeksa jest, da arhivskoj struci pruži pravila ponašanja visoke razine. On bi trebao upoznati nove članove struke s ovim pravilima, podsjetiti iskusne arhiviste na njihove profesionalne odgovornosti i pobuditi kod javnosti povjerenje u struku. 02. Pojam "arhivist", kako se koristi u ovome tekstu, odnosi se na sve one koji su odgovorni za nadzor, preuzimanje, obradu, čuvanje, zaštitu i upravljanje arhivima. 03. Ustanove i arhive treba potaknuti da prihvate politiku i praksu koja će omogućiti primjenu ovoga kodeksa. 04. Svrha ovoga kodeksa nije da ponudi sasvim određena rješenja za pojedinačne probleme, nego da pruži etički okvir ponašanja članovima struke. 05. Svi su članci popraćeni tumačenjem kojim se pojašnjava i ilustrira izneseno načelo; članci i tumačenja čine jedinstvenu cjelinu i tvore na taj način cjelovit tekst kodeksa. 06. Primjena kodeksa ovisi o dobroj volji arhivskih ustanova i stručnih udruga. Ona se može provesti putem obrazovanja i ustrojavanjem određenih postupaka kako bi se ponudile smjernice u slučaju dvojbe, ispitala ponašanja suprotna etici i , ukoliko je potrebno, primijenile sankcije. T E K S T K O D E K S A 1. Arhivisti čuvaju integritet arhivskoga gradiva i na taj način pružaju jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano svjedočanstvo prošlosti. Prva zadaća arhivista jest očuvati integritet zapisa koji su im povjereni na brigu i čuvanje. U izvršavanju ove dužnosti, oni vode računa o legitimnim, ali ponekad međusobno suprotstavljenim pravima i interesima poslodavaca, vlasnika, osoba koje se spominju u zapisima i korisnika, prošlih, sadašnjih i budućih. Objektivnost i Etički kodeks arhivista (Code de déontologie; Code ofethics) usvojilo je Međunarodno arhivsko vijeće na XIII. Međunarodnom arhivskom kongresu, održanom u Pekingu od 2. do 6. rujna 1996. Prijevod je rađen prema francuskom i engleskom predlošku, ovisno o jasnoć

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments