Affordable Access

Murværk opmuret med vådmørtler:Demonstrationsprojekt

Authors
Publisher
Statens Byggeforskningsinstitut, SBI
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • MurvæRkskonstruktioner
  • MurvæRk
  • VådmøRtel
  • BøJningsstyrke
  • Vridningsstyrke
  • Masonry Structures
  • Brickwork

Abstract

Vådmørtler benyttes i størstedelen af det murede nybyggeri. Egenskaberne af murværk opmuret med vådmørtel er i dag kun mangelfuldt dokumenteret. Denne rapport beskriver en metode til bedre dokumentation af de styrkemæssige egenskaber ved murværk opmuret med vådmørtel. Første del af rapporten gennemgår en række bøjningsforsøg med små vægge opmuret med vådmørtel. Resultaterne viser at man ved bøjning om studsfugerne kan opnå betydeligt højere styrker, end dem man kan udlede af Murværksnormen, og dermed at der i de undersøgte tilfælde ikke er styrkemæssige fordele ved at anvende tørmørtler frem for vådmørtler. Sidste del af rapporten omhandler en simpel prøvningsmetode som er udviklet på SBi. Metoden kan anvendes til at bestemme murværks styrkemæssige egenskaber ud fra vridningsforsøg med en liggefuge mellem to sten.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F