Affordable Access

1475, octubre 5. Establiment. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Els administradors de l'Hospital de la Santa Creu -Joan Andreu Sorts, Ramon Marquet, Bernat Ponçgem i Berenguer de Sos- fan Establiment a favor de Vicenç Ricard, de la Pobla Arlovina, parròquia de Sant Boi de Llobregat, d'un terreny situat al lloc dit Bou

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.