Affordable Access

İndeks Hisseler Ve Piyasa Kalitesine Etkileri

Authors

Abstract

Ekonomi biliminin kurallarına rağmen, aynı ülke coğrafyası içinde dahi, aynı varlığın farklı piyasalardaki fiyatları arasında farklılıklar görülebilmektedir. Bu durum, bir takım piyasa noksanlıkları veya bölümlenmeleri olarak ifade edilen kısıtlardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, piyasalara sunulan yeni yatırım araçları, her ne kadar öncelikle yatırımcıların gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak yaratılsalar da; piyasaların kalitesine ve fiyatlama etkinliğine büyük katkı sağlamaktadır. Bu ise, ekonomi biliminin özünden hareketle; sahip olunan kıt kaynakların daha etkin ve verimli dağıtılarak, hem bireysel hem de toplumsal refahın maksimize edilmesine yardım edecektir. Bu çalışmada, piyasaların etkinliğine ilişkin yaklaşımlar ve yeni bir yatırım aracı olan indeks hisselerin, piyasalardaki söz konusu etkinlik ve kaliteye olan katkısı incelenmektedir. Ayrıca, bir indeks hisse olan ve Nasdaq 100 İndeksini takip eden CUBEs’un, aynı indeksin futures piyasadaki kontratlarının kalitesine etkisi üzerine bir uygulama gerçekleştirilmektedir. Elde edilen uygulama sonuçları bir piyasa kalitesi artışını ortaya koymaktadır. Buradan hareketle, ülkemizde de indeks hisselerin piyasaya sunumunun benzer bir kalite artışı yaratması beklenebilir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.