Affordable Access

Çıldır Çevresinden Soyut İnsan Heykeli Biçimli Mezar Taşları / Tombstones in the Shape of Abstract Human Sculpture from District of Çıldır

Authors
Publisher
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ / JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
Publication Date

Abstract

Öz: Zengin Türk kültürü ve tarihi içerisinde, mezar taşları da önemli bir yer tutmaktadır.Zira Türkler, İslamiyet’in kabulünden önce de, öldükten sonra hayatın devam ettiğine inanmış,bu doğrultuda mezar yapıları, mezar taşları yaparak, ölülerinin ruhuna ve hatırasına,hayatlarındaki kadar saygı göstermişlerdir.Bu anlayış Türkler’de çok köklü ve zengin bir ölü gömme adeti, mezar ve mezar taşıgeleneğinin ortaya çıkmasını, gelişerek devam etmesini sağlamıştır.Özellikle Göktürkler’deki heykel formlu ve ölen kişinin hayattaki vasıflarını içeren motiflerlesüslü mezar taşları, Anadolu’daki soyut insan heykeli formlu mezar taşlarına kaynakolmuştur. Ancak bu milli gelenek, Anadolu’da İslami kimliğe büründürülerek, daha soyutlanmışbir şekilde devam ettirilmiştir.Anadolu’daki soyut heykel formlu eski Türk mezar taşı geleneğinin devam ettirildiğiyörelerin başında Çıldır ve çevresi gelmektedir. Zengin tarihi-kültürel geçmişi ile tanınanÇıldır ve çevresinde, Osmanlı döneminden kalma mezar taşlarında sembolik içerikli motifler,özellikle baş şahidelerinin soyut heykelsi formu, Türk kültür ve inanç tarihi bakımındandikkate değer özellikler sunmaktadırAnahtar Kelimeler: Heykel, Mezar taşı, Çıldır, Soyut, BiçimliAbstract: In the rich Turkish Culture and History, tombstones have an important place.So, Turkish people believed in life after death even before the acceptance of Islam andaccordingly they showed their respect for the souls and memories of deaths as they did whenthey were alive through making sepulchers and sepulcher monuments.This concept led Turkish People to form a very rooted and rich burial tradition, sepulcherand tombstone customs and develop from there on.Tombstones containing particularly sculpture forms of Gokturks and the qualificationsof the death person’s life have become an inspiration for the tombstones in Anatolia. But thisnational tradition has been kept isolated by impersonation of Islam in Anatolia.Çıldır and its surroundings is one of the leading places where the tradition of ancientTurkish tombstones in the form of abstract sculpture in Anatolia is kept. In Çıldır and itssurroundings with its rich history and culture, patterns with figurative content on sepulchermonuments of the term of Ottomans present considerable features in terms of Turkish Cultureand History of Belief.Keywords: Sculpture, Tombstone, Çıldır, Abstract, Shaped

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments