Affordable Access

Musikvidenskabelig interesse og interesse om musikvidenskaben - eksemplificeret ved reklamemusik

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Oplægget vil omhandle den musikvidenskabelige interesse om den musik, som optræder i reklamer. For en umiddelbar betragtning synes reklamemusik velegnet til at diskutere spørgsmål om musikvidenskabelig 'synlighed og faglig legitimitet'. Uden at sige for meget, kan det anføres, at den musikvidenskabelige interesse om reklamemusik ikke helt står mål med reklamemusiks udbredelse og betydning. Kun relativt få musikvidenskabelige undersøgelser findes om dette fænomen, som ellers forekommer nærmest uafviseligt, og som har stor indvirkning på for eksempel etablering, vedligeholdelse og modificering af musikalske koder. Med fare for at sige for meget, kan det anføres, at den musikvidenskabelige interesse om reklamemusik dermed repræsenterer en mere generel historisk og aktuel tendens. Nemlig den, at musikvidenskaben har - og har haft - interesse for især den musik, som de fleste sjældent lytter til. Mere specifikt skal oplægget diskutere spørgsmålene om hvorfor musikvidenskaben ikke har beskæftiget sig indgående med reklamemusik, og hvorfor og hvordan musikvidenskaben rent faktisk har beskæftiget sig med reklamemusik. Med denne undersøgelse viser der sig flere forskellige realiserede og potentielle legitimeringsstrategier. Undersøgelsen giver i den forbindelse anledning til at profilere musikvidenskaben i forholdet til andre videnskabelige orienteringer, og da især forbrugeradfærdsforskning og hvad der bredt kan betegnes som medieforskning. Et af de umiddelbart slående forhold er, at mens musikvidenskaben tilsyneladende har elsket at hade reklamemusik, så er det snarere sådan at forbrugeradfærdsforskningen har hadet at elske reklamemusik. Men findes der måder hvorpå sådanne had-kærlighed forhold kan 'rationaliseres', og hvordan kan musikvidenskab eventuelt bidrage i den forbindelse? Det vil være spørgsmål, som oplægget afslutningsvist vil give mulige svar på.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F