Affordable Access

L'Evolució de les fibres i altres factors locacionals en els inicis de la Colònia Sedó

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'evolució de les fibres i altres factors locacionals en els inicis de la Colonia Sedó" Enrie MENDIZÁBAL i RIERA Universitat de Barcelona Ignasi OLÓNDRIZ i RIERA Universitat Politécnica de Barcelona * Hem d'agrair aPere Cos, administratiu de la fabrica Sedó, a Roser Nicolau, professora d'histbria econbmica a la UAB, i a Francesc Subirana, erudit d 'Esparreguera encarregat de l'arxiu munici- pal; la seva ajuda, sense la qual aquesta ponencia no hagués estat possible. 1. Introducció 1.1. El primer aclariment cal fer-Io sobre el títol de la ponencia: es posa ccCo- lónia Sedó» perqué així tothom (de Catalunya) sap de que i d'on s'está parlante Pero abans que Antoni Sedó posésel seu nom a la Colonia I'anyISbü, s'ha de precisar que a) el fundador de la fabrica -no de la colonia- fou Miquel Puig i Catasús, i que la va fer construir entre 1847 i 1850; b) que a la mort de Miquel Puig l'any 1863, el succeí el seu fíll Josep Puig i Llagostera, qui va comencar a construir cases per als obrers al costat de la fabrica l'any 1878. Aquest escrit tracta de trobar les raons que van fer que Miquel Puig cons- truís una fabrica -primer de filats, i amb el seu fill, també de teixits- al cos- tat del riu Llobregat, prop d'Esparreguera. Es tracten, dones, els orígens de la fabrica, el període entre els anys 1846-1860. 1.2. Quan es parla de procés d'industrialització a Catalunya, del que majori- táriament es parla és de la indústria textil, i dins d'aquesta, del sector cotoner. Les fabriques que treballaven amb cotó a Catalunya, durant gran part del se- gle XIX es van localitzar a Barcelona (pel port, que era per on entrava el cotó i el carbó), a altres nuclis importants de la costa o molt a prop (el Maresme amb Mataró, Reus, etc.) i al costat dels rius Llobregat, Cardener i Ter, els quals 41 oferien una font d'energia. La localització al costat de rius també succeeix a altres llocs; D.M. Reeds escriu per l'área del riu Teifi a Gales: ccthe soft water of the rivers and the streams of the mid-Teifi v

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F