Affordable Access

Authors
Publisher
Aalborg Universitet
Publication Date

Abstract

En mulig udviklingsplan for Kirkerup Sogn, Roskilde Kommune, tager i dette projekt afsæt i problematikken ved oppløjede braklægningsarealer som følge af den, i 2007, ophævede braklægningsordning, der kan forværre vandmiljøet. Problematikken omkring grundvandsbeskyttelse og landbrug, kommer her til syne gennem regeringens plan, Grøn Vækst, som lægger op til nye tiltag omkring bæredygtig miljøudvikling. I projektet ses grundvandet som det primære truede element efter den ophævede braklægningsordning og sættes derfor i fokus, hvad angår planlægning i det åbne land. Sognehelhedsplan skal svare på problemet; Hvordan fremmes de stærke karakteristiske områder i Kirkerup Sogn, hvor udgangspunktet er at sikre grundvandet? Formålet med sognehelhedsplanen er at fremtidssikre drikkevandsinteresserne omkring en stribe vandboringer i Kirkerup Sogn. Herfra planlægges for etableringen af et rekreativt område. Forudgående analyser viser hvor i sognet, naturrige områder findes. Disse sammenkobles med det planlagte rekreative område ved anlægning af trampestier via enkelte af sognets byer. Herved opnås en helhed i sognet som danner ramme for sognehelhedsplanen. Afslutningsvis behandles en enkeltsag vedr. etablering af en Put & Take sø, i en eksisterede sø. Ejeren ønsker i den forbindelse at etablere et indendørs ferskvandsdambrug, samt administrationsbygning. Relevante myndigheder vurderer enkeltsagen, igennem de udstedte ansøgninger, som er udarbejdet af den pågældende grundejer. Ansøgningen vedrørende enkeltsagen tillades delvist.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments