Affordable Access

Publisher Website

Seizure frequency and bioelectric brain activity in epileptic patients in stable and unstable atmospheric pressure and temperature in different seasons of the year – a preliminary report

Authors
Journal
Neurologia i Neurochirurgia Polska
0028-3843
Publisher
Elsevier
Volume
45
Issue
6
Identifiers
DOI: 10.1016/s0028-3843(14)60123-7
Keywords
  • Epilepsy
  • Eeg
  • Seasons
  • Weather Conditions
  • Padaczka
  • Pory Roku
  • Warunki Meteorologiczne

Abstract

Streszczenie Wstęp i cel pracy Napad padaczkowy jest sumą wielu różnych czynników zewnątrzpochodnych i wewnątrzpo-chodnych działających na ognisko padaczkowe. Warunki meteorologiczne mogą być potencjalnym czynnikiem modyfikującym częstość napadów padaczkowych. Celem pracy było zbadanie, czy istotnie zmiany ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza w różnych porach roku mają wpływ na wzrost częstości napadów u chorych zgłaszających istnienie takiej zależności i czy zwiększenie częstości napadów wiąże się z nasileniem zmian w zapisach EEG. Materiał i metody Badaniami objęto 30 chorych na padaczkę (12 kobiet i 18 mężczyzn) w wieku 19–54 lat (średnia wieku 32,6 ± 11,3 roku) zgłaszających od co najmniej 2 lat wpływ zmian warunków atmosferycznych na wzrost częstości napadów. U pacjentów wykonano dwukrotnie badanie EEG w każdej porze roku w czasie stabilnego i zmiennego ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza. Dane meteorologiczne uzyskano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wyniki W stabilnych i niestabilnych warunkach pogodowych zmiany napadowe w zapisach EEG odnotowano najczęściej w zimie (odpowiednio u 43,3% i 63,33% chorych). Zmienne warunki pogodowe zwiększały odsetek chorych ze zmianami napadowymi w zapisach EEG także w pozostałych porach roku (wiosna 26,7% w 53,3%, lato 30% vs 36,7%, jesień 30% vs 50%). Zmienne warunki pogodowe powodowały zwiększenie częstości napadów u podobnego odsetka chorych na wiosnę, jesienią i w zimie (odpowiednio 40%, 43,3% i 40%). Wnioski W okresie wiosny, jesieni i zimy zmienne warunki atmosferyczne powodują zwiększenie częstości napadów u niecałej połowy chorych zgłaszających taką zależność, a w lecie odsetek takich pacjentów nie przekracza 7%. Większy odsetek chorych na padaczkę ze zmianami napadowymi w EEG w okresie zmiennych warunków atmosferycznych we wszystkich porach roku mógłby sugerować wpływ tych warunków na subkliniczne wyładowania napadowe w tym czasie.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.