Affordable Access

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Системи керування електроприводами» (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)(№262).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Системы управления электроприводами

Abstract

2010 печ. 204М Зміст мет практ СУ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») Харків ХНАМГ 2011 2 Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання само- стійної роботи з дисципліни «Системи керування електроприводами» (для студентів 3, 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеха- ніка» спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: М. І. Шпіка. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 51 с. Укладач: М. І. Шпіка Рецензент: доц. В. П. Андрійченко Рекомендовано кафедрою електричного транспорту, протокол № 3 від 19 жовтня 2010 р. 3 ЗМІСТ Стор. Вступ …………………………………………………………………………….... 4 1. Функціональні схеми автоматичних систем ...………………………………. 5 2. Статичні властивості автоматичних систем та їх оцінка …………………… 7 3. Динамічні властивості автоматичних систем та їх оцінка ……………….… 10 4. Аналіз типових вузлів автоматичних систем ……………………………….. 12 5. Оцінки якості перехідних процесів в автоматичних системах керування … 19 6. Обчислення похибок автоматичної системи від органів керування ……….. 22 7. Корекція автоматичних систем ………………………………………………. 24 8. Структура багаторівневої системи керування та її складові ……………….. 27 9. Мікропроцесорні системи керування асинхронного електроприводу …….. 34 9.1. Статичні характеристики електроприводу, які формує система керування ……………………………………………………... 35

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F