Affordable Access

Lựa chọn các chỉ tiêu đặc trưng và xác định phương pháp tính chỉ số tổng hợp phát triển kinh tế

Authors
Publisher
CIEM
Publication Date
Keywords
 • Calculation
 • Methods
 • Indicators
 • Economic
 • Development
 • Lựa Chọn
 • Chỉ Tiêu đặc Trưng
 • Xác định
 • Phương Pháp
 • Chỉ Số
 • Phát Triển
 • Kinh Tế

Abstract

Bài viết trình bày các lựa chọn chủ yếu đặc trưng phát triển kinh tế, phương pháp tính chỉ số chung về phát triển kinh tế, định giá thương hiệu ở Việt Nam thời gian qua và kiến nghị áp dụng các phương pháp định giá thương hiệu ở Việt Nam.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments