Affordable Access

PETL: Epiloog

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Burgerlijk Recht
  • Civil Law
  • Private Law

Abstract

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series PETL Epiloog I. Giessen en S.D. Lindenbergh Published in AV&S, 2008, 228-229 1 PETL: epiloog I. Giesen en S.D. Lindenbergh De bovenstaande bijdrage van Lindenbergh is de laatste in een reeks die in dit tijd- schrift verscheen over de European Principles of Tort Law.1 Het doel van deze reeks was de lezers te informeren over de inhoud en achtergrond van de PETL, maar ook om te bezien of zij kunnen dienen als een bron van inspiratie voor de verdere ontwik- keling van het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.2 Of wij in het eerste (informeren) zijn geslaagd, kunnen wij slechts hopen. Ten aanzien van het tweede (inspiratie) kan worden gezegd dat de Principles voor iedere auteur aanlei- ding zijn geweest om niet alleen een kritische blik op de voorgestelde bepalingen en hun toelichting te richten, maar ook het eigen recht langs de lat daarvan te leggen. Hartlief heeft bewondering geuit voor het project en gewezen op de voor- en nadelen van het zoeken naar een grootste gemene deler op dit gebied en de gevolgen die een dergelijk zoeken voor het resultaat heeft. Hij is vooral kritisch over de harmonisa- tiedrang en de grote rol die in de Principles aan de rechter wordt toevertrouwd.3 Lin- denbergh is per saldo wel gecharmeerd van de explicitering van de beschermde be- langen, die in het Nederlandse recht in de wet doorgaans (te) impliciet blijven.4 Kort- mann signaleert dat de Principles met name op het punt van de causaliteit vernieu- wingsvoorstellen bevatten die het wat karige Nederlandse causaliteitsrecht zouden kunnen inspireren.5 Met betrekking tot de ‘scope of liability’ concludeert Lankhorst dat art. 3:201 een beter gereedschap biedt ter bepaling van de omvang van de aan- sprakelijkheid dan art. 6:98 BW, maar ook dat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F