Affordable Access

De evolutie van de Belgische visserijsektor in 1974

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

B E D R I J F S R A A D VOOR DE V I S S E R I J DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERIJSEKTOR IN 1974 DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERIJSEKTOR IN 1974 Flanden Marütt haütatt Bedrijfsraad voor de Visserij Oostende 1975 TEN GELEIDE De Bedrijfsraad voor de Visserij brengt voor de achtste maal een jaarverslag uit over de evolutie van de Belgische zeevisserijsektor in het voorbije jaar. Zoals gebruikelijk wordt in onderhavig verslag een overzicht van de tijdens het verslagjaar bekomen uitslagen gegeven. Deze uit- slagen worden met de resultaten van het voorgaande jaar vergeleken en verder aan de evolutie sedert 1950 getoetst. Het jaar 1974 was voor de Belgische zeevisserij een moeilijk jaar. De visaanvoer die van jaar tot jaar daalt, kende een nieuwe in- zinking in 1974, en ook voor 1975 wordt een nieuwe afname van de vangsten verwacht. Voor 1974 beliep de daling van de aanvoer 9 p.c. en werden de laagste aanvoercijfers sedert de tweede wereldoorlog ge- noteerd. Terwijl de visserij voorheen schommelingen ondervond inge- volge wisselende broedsuccessen en dito weersomstandigheden, staat zij thans voor een daling van de aanvoer die zich bestendig doorzet. Ook in de andere landen kent men analoge verschijnselen. Sedert jaren wordt gesproken van overbevissing en wordt ge- waarschuwd voor de uitputting van de visstocks in bepaalde gebieden. In alle visserij landen werd de vangkapaciteit te ver opgevoerd; te veel vaartuigen van een te groot aantal landen koncentreren zich op de- zelfde visgronden en visstocks. Katastrofaal is daarbij het feit dat be- paalde landen een industriële visserij en visverwerking met duizenden werknemers hebben opgebouwd, afgestemd op het verwerken van zeer jonge en pas ontkiemde vissen tot vismeel. De gedaalde aanvoer van verse zeevis in onze havens zou nor- maal prijsstijgingen tot gevolg moeten hebben gehad. Dit was in 1974 niet het geval. Hiervoor zijn voornamelijk de algemene ekonomische toestand en de recessie ve

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F