Affordable Access

DURASYON VE KONVEKSiTE YÖNTEMLERi iLE BiR BANKA BiLANÇOSUNUN ANALiZi VE FAiZ RiSKi ETKİLERİNİN YÖNETİLMESİ

Authors
Publication Date

Abstract

ÖZETGünümüzde, bilançolarda tasınan faiz riski, finansal ya da finansal olmayankurumların karlılıgını etkileyen en önemli unsurlardandır. Bu riskin belirlenmesi içingelistirilen yöntemlerden en çok kullanılanı, durasyon ve konveksite analizleridir. Buanalizler yardımıyla ölçülen faiz oranı riski, beklentiler dogrultusunda sekillendirilmektedir.Bu çalısmada, örnek olarak belirlenen bir banka bilançosu üzerinden, faiz riskininölçülmesinde durasyon ve konveksite analizlerinin kullanımı gösterilmistir. Bunun içinbilançodaki aktif ve pasiflerin durasyon ve konveksite aralıkları hesaplanarak, tasınan faizriski ölçülmüstür. Daha sonra ise, bu risk, türev araçlarından swap sözlesmelerinin yardımıylaortadan kaldırılmaya çalısılmıs, bir baska deyisle, faiz riskine karsı bagısıklamanınsaglanması amaçlanmıstır. (ABSTRACTNowadays, the interest rate risk in balance sheets of financial and non-financial firmsis one of the most important factors which influence the profitability. One of the mostemployed techniques to measure the interest rate risk is duration and convexity analyses.After then, this measured risk is shaped according to the expectations.In this study, we have shown the usages of duration and convexity analyses to measurethe interest rate risk in an example bank’s balance sheet. To do so, the duration and convexitygaps are calculated to determine the interest rate risk in the balance sheet, then this risk istried to eliminate by the help of one of the derivative agreements, the swap agreements. Inother words, we have tried to achieve the immunization against the interest rate risk.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.