Affordable Access

El Baròmetre de l'ús del català a Internet. La situació de la llengua catalana als webs

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El Baròmetre de l’ús del català a Internet. La situació de la llengua catalana als webs 56 El Baròmetre de l’ús del català a Internet. La si- tuació de la llengua catalana als webs El Baròmetre de l’ús del català a Internet (<http:// wiccac.cat/webscat. html>) de WICCAC (We- bmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics (<http://wiccac.cat>) és un informe sobre l’ús del català en els webs d’empreses i organitza- cions establertes a Ca- talunya i en altres llocs dels Països Catalans, o bé que hi ofereixen els seus productes i serveis, algunes de les quals amb centres molt importants. Autor Joan Soler i Martí Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics El Baròmetre va néixer el 12 de juny de 2002, en constatar que la situació de l’ús del català al món virtual dels webs de les empreses està molt per sota del seu ús real en el món del tracte directe i del comerç tradicional. Moltes empreses només tenen versió del seu web en castellà i d’altres el tenen en castellà i anglès. El Baròmetre vol informar d’aquesta situació i denunciar-la per aconseguir la normalització de l’ús del català als webs, tal com majoritàriament es va aconseguir, ja fa temps, en el cas de moltes d’aquestes mateixes empreses als seus centres comercials (retolació, megafo- nia, etc.). Un dels problemes principals que hi ha per a la normalització del català a Internet i en les noves tecnologies en general és la seva invisibilitat des del punt de vista le- gislatiu. En la legislació actual, Internet i les noves tecnologies pràcticament no s’hi recullen, com si no existissin. Tampoc no se’n diu res al nou Estatut de Catalunya. La normalització del català en aquest àmbit no s’aconseguirà fins que arribi, com a mínim, als nivells d’ús que actual- ment té el castellà, i cal treballar-hi amb urgència, ja que, si no es fa, molt proba- blement serà massa tard per a trobar una solució efectiva. Les empreses no poden tenir cap excusa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F