Affordable Access

2n centenari del mesurament del meridià Dunkerke-Barcelona

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

secció excursionista E 1 passat mes de gener, la Secció Excursionista del Centre de Lectura va afe- gir-se als actes commemoratius del segon centenari del mesurament del meridii Dunkerke-Barcelona amb la programació &un excursió i d'una conferlncia a c k e c de Joan Figueres i Arbós. Tot seguit recordem l'efemiride. a Y i G 4 t-, PERE CAMPI I BANUS E * . "Z5$; '.; *lm#;",'t, * ' 19 &i*e*>~,R.T ;23&<>: $.:"a&\i . . - : * - . a, 2n centenari del mesuram -b' L 7 . s del meridii U a, Dunkerke-Barcelona D irigia la mirada a la lamina brunyida de la mar, retalla- da per I'horiió i la línia de la costa. El dia era clar, com si I'aire net, diafan i propici, vulgues participar del senzill homenatge. Encetat el migdia, ja em trobava al vertex geodesic de la Miranda de Llaberia, al terme de Tivissa, després de la pujada, una mica exigent des de Colldejou, al bell mig del paisatge dur de la nostra muntanya, de roca i garriga, sen se concessions amables ni excessos de postal. I sabia on era: a la miranda de Llaberia (914 m) hi ha s i ia t un dels punts des don es mesura la perllonga- cio del meridia DunkerkeBarce lona. Ara en celebrem el segon centenari. El Centre de Lectura, la seva Secció Excursionista, s'ha adherit als actes commemo- ratius d'aquest meridia. Acollint- se a la crida del Centre Excursio- nista de Catalunya, va organitzar una excursió a la miranda de Lla- beria, el diumenge 16 de gener, i una conferencia a carrec de Joan Figueres i Arbós, tecnic el fotografia, el dimarts 11 de gener. A mb I'objectiu d'establir les bases cientifiques del sis- tema metric decimal, es procedí, per encarrec de la Con- venció els anys de la Revolució francesa, a mesurar I'arc de meridia compres entre Dunkerke i Barcelona. Aquesta tasca la va dur a terme I'astronom frances Pierre Méchain, el qual, junt amb altres erudits del país, va recór- rer durant els anys 1792,1793 i 1794 el nosire país per establir- hi la cadena de vértex de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments