Affordable Access

Sanja Kalapoš: ROCK PO ISTRIJANSKI. O POPULARNOJ KULTURI, REGIJI I IDENTITETU. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Bblioteka antropologije i etnologije, 2002.

Authors
Publisher
Croatian Ethnological Society and Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb; predsjednik@hrvatskoetnoloskodrustvo.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Etnol. trib. 25, Vol. 32, 2002., str. 243-244 Jadranka Grbić: Rock po istrijanski. O popularnoj kulturi, regiji i identitetu 243 PRIKAZ ROCK PO ISTRIJANSKI. O POPULARNOJ KULTURI, REGIJI I IDENTITETU Sanja Kalapoš. Naklada Jesenski i Turk, Bblioteka antropologije i etnologije, Zagreb 2002, str. 200. Knjiga Sanje Kalapoš Rock po istrijanski. O popularnoj kulturi, regiji i identitetu nastala je na temelju njezine doktorske diseracije, kojoj je tema bila istraživanje identiteta, etniciteta, jezika/dijalekta, popularne kulture/kulture mladih, globaliza- cije/reakcije lokalnih kultura, te regionalizma. To znači da je riječ o cijelom nizu pojmova i fenomena što ih suvremena etnologija i antropologija (u Hrvatskoj i u svijetu) svrstavaju u tzv. goruće istraživačke teme. Ishodište znanstvenog pristupa u ovoj studiji jest autoričino zanimanje za pojavu ča-vala, tj. pojavu pop i rock glazbe na istarskom dijalektu početkom devedesetih godina. Autorica je ča-val analizirala kao etnološku, kulturnu, regionalnu i političku pojavu kroz diskurs tiskanih medija i vlastitog terenskog istraživanja na području središnje Istre. Dakako, uz opsežnu analizu već obavljenih i objavljenih etnoantropoloških istraživanja navedenih tema, navođenje i komentar kompetentnih teorijskih pristupa, uz opširne iskaze kazivača, predstavljanje triju izvođača ča-vala, te uz rasprave o: popularnoj kulturi u kontekstu lokalne zajednice i procesa globalizacije, odnosu jezika, dijalekta i identiteta, te međusobnoj povezanosti identiteta, etniciteta i regije. Autorica se u svojem istraživanju koristila i dodatnom građom kao što su glazba, televizijske emisije, filmovi, internet i dr. Taj višeslojni istraživački i metodološki pristup, koji je dakako i interdisciplinaran, autorici je omogućio postavljanje nekoliko hipoteza koje su, zahvaljujući sustavnosti u znanstvenoj analizi i interpretaciji, dosegle razinu (vrijednost) teza, od kojih su neke (npr. hipoteza koja se odnosi na istarski regional

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments