Affordable Access

Journal of Folklore Research, Bloomington, 36, 1999, 2/3, 334 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prikazi Nar. umjet. 37/2, 2000, str. 201-243, PRIKAZI 218 "odraslih" (B. Fuhs). Broj sudionika u ovoj raspravi pokazuje da je njezina tema vitalno zainteresirala niz sudionika bez obzira na njihova dosadašnja podru�ja zanimanja, pa i bez obzira na pristanak uz prijeporima oduvijek obilježene ideološke odrednice feministi�ke kritike kulture angloameri�ke znanstvene scene, �ije su istaknute protagonistice, poput, primjerice, Judith Butler, nemimoilazni oslonci u izlaganjima. Iz ovdje se navedenih inicijala ne vidi kako u zborniku, doduše, dominiraju autorice — — kako je ve� uobi�ajeno u gender-studies i feministi�koj literaturi, koja zbog toga trpi stigmu autizma i getoizacije kojoj da i sama doprinosti — ali uz znatnu potporu muškog udjela (�ak ih je desetorica, sudimo li po imenima!), koji o�ito temu nije smatrao pitanjem osobnih frustracija. Lada �ALE FELDMAN Journal of Folklore Research, Bloomington, 36, 1999, 2/3, 334 str. Ovaj broj renomiranog ameri�kog folkloristi- �kog �asopisa donosi rasprave izložene na ameri�ko-njema�kom susretu folklorista odr- žanom 1998. u Bad Homburgu u Njema�koj, a pod zanimljivom metadisciplinarnom temom "kulturalnog burzovnog posredništva" (cul- tural brokerage), posebice odnosa podru�ja "javnoga folklora" — muzejskih izložbi, festivala, koncerata i dokumentacije — spram folkloristike kao ponajprije akademske, znanstvene djelatnosti. Broj su uredile Regina Bendix i Gisela Welz, i same sudionice rasprava, a susret je okupio ugledna imena obiju nacionalnih folkloristi�kih scena, kao što su Roger D. Abrahams, Christel Köhle-Hezinger, Hermann Bausinger, Wolfgang Kaschuba, Peter Niedermüller, Mary Beth Stein, Mary Hufford, Charles L. Briggs i drugi. Ve� se u uvodu dviju urednica nazna�uju osnovne razlike procesa profesionalizacije unutar dviju folkloristi�kih škola, njema�ke, okrenute ponajprije prou�avanju vlastite kulture, ali nesklone intervencijama u podru�je javnoga folklora, zadugo kontaminiranom nacionalsocijalisti�kim pobudama, kao i op�enit

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments