Affordable Access

El centenari d’un escriptor igualadí

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Motivació Motivació Ara fa vlnt-l-cinc anys que el Centre d'Estudls Contarcals d'lgualada publicava una Miscellanea Aqualatensia, dedicada a commemorar la inagura- cló del Museu da la Ciutat d'lgualada. Era l'any 1949. Motius diversos han fet que avui presentem, en una segona Miscellanea Aqualatensia, un altre recull de treballs científics relatius a la nostra comar- ca igualadlna, alguns d'autors novençans, que representen una nova genera- ció d'estudiosos. Cal que girem una mica els ulls enrera per a Justificar aquest Intent d'avui. L'any 1967 el Centre d'Estudls Comarcals d'Igualada celebrava els pri- mers vint anys d'existància I aplegava a la nostra ciutat la IX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de tot Catalunya, a la que es presentaren i lle- giren diverses ponòncles I comunicacions. La idea inicial era la de publicar- ies totes en im volum extraordinari, talment com es va fer el 1950 amb la primera d'aquelles assemblees, la de Martorell. Raons diverses, que no són del cas, van anar demorant la realitat d'aque- lla Idea primitiva i alguns d'aquells treballs van aparèixer successivament, per separat. Així es feu amb el de Santiago Llensa de Gelcen, Bolets de la rodalia d'Igualada; amb el de Josep Iglésies: Evolució demogràfica de la Comarca d'Igualada, i amb el d'Antoni Carner: Els moviments obrers a Igua- lada durant el segle XIX. Després hom vegé que no fóra possible de publi- car-los tots, ni per separat, perquò algunes de les ponòncles o comunica- cions d'aquella assemblea havien estat presentades en extracte I els seus autors no es trobaven en disposició de desenrotllar-les. Anà passant el temps i la cosa es demorà tant que, a la fi, hem decidit aprofitar l'actual conjuntura per a afegir als treballs que reteníem, proce- dents d'aquella Assemblea (els de M. Crusafont Pairó I M. De Renzi de la Fuente, del Departament de Paleontologia de ia Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona: L'eocèn Igualadí dins l'eocèn català, I el de Josep Riba

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments