Affordable Access

Bouwkunde afstudeerbundel : diploma-uitreiking faculteit bouwkunde 2002

Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

__ bou E.J.G. van den Berken T.R.J. Bertrand lng. H.J. Bossong E.C. van Hal lng. D.C. van Keulen C.F. Lely O.P.J. van Riel M.G.L. Roes A.A.M. Smits diploma-uitreiking faculteit bouwkunde 8 januari 2002 Jaargang 2001·20o2 nummer03 08012002 lnhoud E.J.G. van den Berken De Zuidpunt On twerp voor kamerverhuur aan de snelweg T.R.J. Bertrand Onderzoek naar het krachtenspel rond gevelopeningen In het kader van het project Jas of Harnas lng. H.J. Bossong Ontwikkelen van een bouwmethode voor tunnels en kelders in de utiliteitsbouw met behulp van drijvende luchtkussens E.C. van Hal Bealging van de gebouwde omgeving Een verkennend onderzoek naar groenverkleuring in de praktijk lng. D.C. van Keulen The influence of semi·rigid joint representation on the force distribution and stability of steel frames C.F. Lely Een optimale Design & Construct. .. Onderzoek naar mogdijke verbderingen vanaf de initiatieffase tot en met de ontwerpfase van de Hogesnelheidslijn Zuid D.P.J. van Riel Duurzaam renoveren Een onderzoek naar de mogelijkheden om te komt:n tot een met:r milieuvrienddi jk ontwerp voor een renovatie van woningbouw M.G.L. Roes Plastische doorsnedecapaciteit van staten profielen A.A.M. Smits Ontwikkeling van een IFD·bouwsysteem pag. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 cr" 0 "' < 2 ::1 c. (") D> ur -c c. tD tD .... r:T c ::I c. ~ 4 E.J.G. van den Berken De Zuidpunt Ontwerp voor kamerverhuur aan de snelweg Afstudeerrichting Architectuur Afstudeercommissie Prof.dr.ir. G.A.C. van Zeijl Th.M.E.W.J. Dubbelman, arch.AvB lr. ).A. Liirzing Jr. H.). Fijneman Datum afstuderen 29 november 2001 Samenvatting Het plangebied is een zone waarin mobiliteit en landschap samenkomen. Rood de grens worden twee orden onderschei- den, namelijk de orde van de plaats, die gekenmerkt word! door de soliditeit van de vorm en de orde van de snelheid, die geken- merkt wordt door de vervaging va

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F