Affordable Access

Dvije pravopisne sitnice, a problemi krupni

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

158 od glagola na -irati. Malo ima imenica od naših osnova koje su se sačuvale zbog če­ ste upotrebe kao borac, glumac, pisac, k/epac, mamac ... Muzac je, kao i hodac, zastarjela riječ. U Akademijinu rječniku piše da je zabilježena samo u Della Be- Hinu, Voltićevu i Stullijevu rječniku. Oda- tle je vjerojatno zbog pravopisnih razloga ušla u novosadski pravopis. U rječniku dviju Matica uz muzac, musea piše ne- ob.(ično) i uz to se daje riječ m uz ar. Zanimljivo je dakle odakle je pisac u Vjesniku izvukao riječ muzac kad bi mu prije trebala pasti na um riječ muzač, jer je -ač plodan sufiks i imenice njime tvo- rene označuju strojeve i ljude, ili muzi/ica jer imenice na -ilica i -lica označuju na- prave, strojeve. (Muzlica je općenito pro- širen naziv za posudu u koju se muze.) Muzi/ica kao moderna naprava kojom se muze zabilježena je u ovome primjeru: " ... zbog neispravne muzilice usmrtio ju je strujni udar." (Večernji list, 13. 7. 1999., 48.) Muzar bi bio prvenstveno čovjek ko- ji muze, a potencijalno muzitelj nisam na- šao potvrđeno, predlaže ga Viktor Arba- nas iz Švicarske, a nije ni potrebna riječ pored muzač i muzar. Muzitelj bi bilo možda dobro za čovjeka koji muze u pre- nesenu značenju, kao što je krojite/j (u svezi krojite/j pravde) dobro uz normalno krojač kao zanimanje. Da je potrebno u osnovnome i prenesenom značenju, bilo bi dobro i muzi/ac. Ta je riječ zabilježena u osnovnome značenju u Filipovićevu En- glesko-hrvatskome rječniku pod mi/ker- muzi/ac, muzilja. Marević u Hrvatsko-la- tinskome rječniku ima za ženu i muzači­ ca. Toliko u rječnicima. Čitatelji koji su se javili predlažu mu- zač za čovjeka, aparat za mužnju- muzi- lica i muzačica, a jedan je to isto pred- ložio i za aparat za mužnju; za robota je jedna je čitateljica predložila muzač mlije- Jezik, 47., Osvrti ka, a Zdenko Filip Radanac napravio je dobru novu riječ: muzi/o "(kao što se na- zivaju i mnoga druga čovjekova pomaga- la: plovilo, vozilo, glačalo, računalo ... )". Tu riječ p

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F