Affordable Access

La prostitució no regulada a Palma de Mallorca: distribució de l’oferta als domicilis particulars

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La prostitució no regulada a Palma de Mallorca: distribució de l’oferta als domicilis particulars Pau Balaguer Huguet Departament de Ciències de la Terra Universitat de les Illes Balears vdctpbh4@uib.es Territoris (2003), 4: 159-170 Introducció L’estudi de la prostitució sol presentar una sèrie de controvèrsies associades degut a l’ambigüitat del tema en qüestió així com l’elevada heterogeneïtat de tipus i formes de prostitució (Arreba, 2003) que, avui dia, es poden observar al sí de qualsevol societat desenvolupada. Dins la geografia humana, la prostitució pot ésser tractada des de vàries perspectives, segons l’escala en la qual estigui treballant. A nivell mundial l’estudi de la prostitució es decanta cap a aspectes referits al tràfic internacional de persones, desigualtats existents entre els països desenvolupats o països del nord i països del Tercer Món, així com l’estudi dels destins als que es dirigeix el “turisme sexual”. En canvi, a una escala més reduïda, com la nostra, la prostitució pot ésser tractada des LA PROSTITUCIÓ NO REGULADA A PALMA DE MALLORCA: DISTRIBUCIÓ DE L’OFERTA ALS DOMICILIS PARTICULARS Pau Balaguer Huguet RESUM: L’estudi de la prostitució a la ciutat de Palma de Mallorca ha sigut tractada des de diferents enfocaments i punts de vista, molts d’ells des d’una perspectiva sociològica. En aquest treball es tracta l’enfocament geogràfic a partir de l’estudi de la distribució dels domicilis particulars a on s’oferta la prostitució tant sia per part de dones, homes, homosexuals o transvestits. La font d’informació utilitzada ha sigut la secció d’anuncis classificats del diari de més tirada de les Illes Balears, a partir del recull de les direccions dels anuncis corresponents a les seccions de massatges, relax i personals s’ha procedit a la realització d’una cartografia temàtica per a cada un dels tipus de prostitució. S’observa una elevada proporció de prostitució femenina respecte les altres tipologies així com més tendència per part de la prostitució

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F