Affordable Access

1572, març 17. Establiment. Barcelona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Joan Miquel Escolà, corredor d'orella de Barcelona, fa Establiment a favor d'Antoni Ferran, sastre de la mateixa ciutat, d'una casa del carrer de Sant Martí que es té en alou del bací de pobres vergonyants de Santa Maria del Mar; cens: 30 s. Amb àpoca de l'entrada, 5 ll. (Barcelona, 24 d'agost de 1573)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments