Affordable Access

Fenntartható földhasználat jelene és lehetőségei a hódmezővásárhelyi kistérségben

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLAT JELENE ÉS LEHETŐSÉGEI A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉGBEN KIS Krisztián, SZEKERESNÉ KÖTELES Rita Szegedi Tudományegyetem, Vidékfejlesztési Munkacsoport 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1431. e-mail: [email protected] Kulcsszavak: vidéki erőforrások, táj, fenntarthatóság, földhasználat, felszínborítás, művelési ágak Összefoglalás: A táj – mint többfunkciós erőforrás –, valamint annak fenntartható használata, fontos szerepet játszik a vidéki térségek fejlődésében, fejlesztésében. A fenntartható tájhasználat szempontrendszere minden esetben olyan földhasználat kialakítását igényli, melyben a társadalmi-gazdasági folyamatok hosszútávon összhangban vannak a természeti rendszerekkel. A táj a fenntartható használat, illetve hasznosítás eredményeként – összhangban az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontokkal – képes különböző funkcióinak ellátására. Az emberi tevékenység következményeként olyan nemkívánatos változások következtek be a táj, az élővilág és a környezeti elemek minőségében, amelyek tájhasználati konfliktusokat eredményeztek, s amelyek rövidebb-hosszabb távon kedvezőtlenül befolyásolják a társadalmi-gazdasági folyamatokat. Éppen ezért a földhasználatban a térség adottságaira, a táj szerkezetére és funkciójára valamint a környezeti terhelhetőségre figyelemmel kell lenni. Kutatásunk célja az 1990 utáni időszakban a társadalmi-gazdasági folyamatok ered- ményeként bekövetkezett földhasználati és felszínborítási változások vizsgálata a Hódmezővásárhelyi kistér- ségben. Dolgozatunkban röviden bemutatjuk, hogy a leíró adatok alapján észlelt földhasználati változások mennyiben magyarázzák a felszínborításban bekövetkezett változásokat. Mindezek alapján a fenntarthatóság szempontrendszerét szem előtt tartó földhasználati javaslatokat fogalmazunk meg a kistérségre vonatkozóan. Javaslataink között elsősorban – a terület homogén agrárjellegét figyelembe véve – a megmaradt tanyák meg- őrzését, fejlesztését, az erdősítést, az ökológiai gazdálkodás elterj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F