Affordable Access

GENERAL CHARACTERISTICS OF SELF-HEATING AND SELF-COMBUSTION OF SUBSTANCES (PART I)

Authors
Publisher
Institute of safety research and development; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Ključne Riječi: Požar
 • Samozagrijavanje
 • Samozapaljenje
 • Požarno Opasni Egzotermni Procesi I Operacije
 • Samooksidacija
 • Obilježja Samozagrijavanja
 • Obilježja Samozapaljenja
 • čimbenici Utjecaja
 • Pirofornost Tvari
 • Frank-Kamenetskiijev Teoretski Model Raščl
 • Keywords: Fire
 • Self-Heating
 • Self-Ignition
 • Spontaneous Heating Of Goods In Stock
 • Spontaneous Ignition
 • Spontaneous Combustion
 • Reactive Material Hazards
 • Pyrophoricity
 • Generation Of Pyrophoric Material
 • Self-Heating (Self-Ignition) Hazardous Processes

Abstract

SAŽETAK: Radom su predočeni rezultati sustavne kritičke raščlambe vrsta i obilježja samo općih (zajedničkih) čimbenika vrlo složenih (uzajamno isprepletenih i na mnoge načine međuovisnih) fizikalnih, bioloških i/ili kemijskih te termodinamskih mehanizama iniciranja i razvoja procesa samozagrijavanja i nastanka samozapaljenja u cijelog niza tomu sklonih tvari. Dobiveni su pomnom raščlambom i prispodobom sadržaja niza dostupnih suvremenih znanstvenih i stručnih referenci, koje s teoretskog i/ili praktičnog motrišta obrađuju cjelinu ili neke posebne aspekte ovih pojava, u skladu s tradicionalnim i suvremenim iskustvima i spoznajama iz inozemne i hrvatske proizvodne, skladišne, transportne, distribucijske i upravnonadzorne (inspekcijske) prakse sprečavanja nastanka materijalnih šteta i inih gubitaka zbog kvarenja kakvoće proizvoda ili nastanka požara i eventualnih eksplozija. Kakvoći raščlambe posebno su pridonijela vrlo bogata iskustva s motrišta hrvatske i inozemne kriminalističke, forenzične, osiguravateljske, interne industrijske/kompanijske i ine istraživačke prakse mnogobrojnih slučajeva požara i nekih eksplozija uzrokovanih takvim pojavama. Prikazane su i neke mogućnosti primjene te prednosti i nedostaci teoretske i poluempirijske raščlambe kritičnih parametara samozagrijavanja izvorno zasnovanih na Frank-Kamenetskiijevom teoretskom modelu i nešto novijoj «metodi točke prijelaza». Na kraju je dan i pogodan pregled za brzu preliminarnu identifikaciju skupina i vrsta tvari ili tvoriva (materijala) poznatih po sklonosti procesu samozagrijavanja i samozapaljenja, uz naznake stanovitih ključnih propusta koji općenito i/ili specifično pogoduju nastanku takvih procesa.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F