Affordable Access

Intelektualni i društveni angažman Stjepana Zimmermanna između dva svjetska rata (1918.–1941.)

Authors
Publisher
Croatian Institute of History
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Stjepan Zimmermann
  • Neoskolastika
  • Hrvatski Katolički Pokret
  • Liberalizam
  • Marksizam
  • Jugoslavensko Hrvatstvo
  • Hrvatska Narodna Individualnost
  • Hss.

Abstract

Autor u članku obrađuje djelovanje Stjepana Zimmermanna, jednog od vodećih hrvatskih filozofa XX. st., u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. U znanstvenim i kulturnim raspravama kao neoskolastički filozof sukobljavao se sa zastupnicima liberalizma (Ramiro Bujas, Albert Bazala) i marksizma (Miroslav Krleža, August Cesarec). U onim političkim ispočetka je rješenje hrvatskoga nacionalnog pitanja vidio unutar prve jugoslavenske države, da bi se 1930-ih okrenuo ideji “hrvatske narodne individualnosti” koja je stremila izlasku hrvatskoga naroda iz jugoslavenske državne zajednice. U tom smislu indikativna je polemika s Ivanom Meštrovićem oko promjene jugoslavenskog imena Akademije u prosincu 1939., za koju se Zimmermann zalagao već i prije osnivanja Banovine Hrvatske. U pogledima prema glavnoj hrvatskoj političkoj stranci međuratnog vremena, HSS-u, Zimmermann je bio opozicijski nastrojen, dok je u Banovini Hrvatskoj nazirao diktatorski duh i krajnji politički oportunizam izgrađen na kompromisu s dinastijom Karađorđevića i srpskim političkim vrhom.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments