Affordable Access

Affärssystem i svenska småföretag.

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Småföretag
  • Affärssystem
  • Upphandling
  • Implementering
  • Systemutvecklare
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syfte: Vi vill med utgångspunkt i relevant teori, undersöka och beskriva svenska småföretags affärssystem och genom att jämföra med teorin analysera införandeprocessen och konsekvenserna av denna. Metod: En fallstudie med fyra användareföretag och en systemutvecklare. Fallstudien baserades på halvstrukturerade intervjuer med nyckelanvändare på respektive fallföretag. Empirien har ställts mot relevant teori och analyserats och diskuterats. Slutsats: Användareföretagen är nöjda med affärssystemet trots att varken upphandling och implementering följer teorins normer.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments