Affordable Access

Affärssystem i svenska småföretag.

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Småföretag
  • Affärssystem
  • Upphandling
  • Implementering
  • Systemutvecklare
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syfte: Vi vill med utgångspunkt i relevant teori, undersöka och beskriva svenska småföretags affärssystem och genom att jämföra med teorin analysera införandeprocessen och konsekvenserna av denna. Metod: En fallstudie med fyra användareföretag och en systemutvecklare. Fallstudien baserades på halvstrukturerade intervjuer med nyckelanvändare på respektive fallföretag. Empirien har ställts mot relevant teori och analyserats och diskuterats. Slutsats: Användareföretagen är nöjda med affärssystemet trots att varken upphandling och implementering följer teorins normer.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.