Affordable Access

Bugdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi

Authors
Publisher
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Çalısma; ekmeklik bugdayda geç dönemde azot (N) uygulamasının protein ve bazı kalite özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla, 2006-2008 yıllarında Isparta ekolojik kosullarının kıraç sartlarında yürütülmüstür. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüs Parseller Deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak, ana parsellere bugday çesitleri ve alt parsellere N uygulama zamanları gelecek sekilde kurulmustur. Arastırmada; kıslık ekmeklik bugday çesitleri (Gün-91, Gerek-79 ve Altay-2000) kullanılmıstır. N uygulama zamanı; azotsuz (N0), geleneksel N (1/2 ekimle ve 1/2 kardeslenme döneminde) ve geç dönem N uygulama (1/3 ekimle, 1/3 kardeslenme ve 1/3 çiçeklenme sonrası yapraga püskürterek) olarak verilmistir. Çalısmada; ekmeklik bugdayda, protein içeriği, sedimantasyon degeri, gecikmeli sedimantasyon değeri, yas öz degeri, kuru öz degeri, gluten indeks degeri ve düsme sayısı degerine geç dönemde azot uygulamasının etkisi incelenmistir. Yılların ortalamasına göre; çesitler arasında en yüksek kalite degerleri Altay- 2000 ve Gerek-79 çesidinden elde edilmistir. N uygulama zamanında, incelenen tüm özelliklerde en yüksek degerler geç N uygulamasında tespit edilmistir. Çesit x N uygulama zamanı interaksiyonunda ise en yüksek sonuçlar Altay-2000 ve Gerek-79 çesitlerinin geç dönemde N uygulama interaksiyonundan elde edilmistir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F