Affordable Access

Publisher Website

201. Paliatywna przednia resekcja odbytnicy z powodu raka. Czy zabieg uzasadniony?

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
8
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(03)70685-3

Abstract

Celem pracy jest ocena przydatności wykonywania paliatywnych zabiegów resekcyjnych u chorych leczonych z powodu raka odbytnicy z przerzutami do wątroby. Materiał i metoda W latach 1996–2001 w naszej klinice leczono operacyjnie 170 chorych z powodu raka odbytnicy. U 6 spośród nich podczas zabiegu operacyjnego stwierdzono mnogie przerzuty do wątroby pomimo tego, że guz miejscowo był operacyjny. Nie stwierdzono również powiększonych węzłów chłonnych w zakresie jamy brzusznej. Wyniki U tych 6 chorych wykonano przednią resekcję odbytnicy. Zmiany przerzutowe w miarę możliwości zalkoholizowano podczas zabiegu operacyjnego. Żaden z chorych przed zabiegiem operacyjnym nie zgłaszał dolegliwości bólowych związanych z obecnością przerzutów. Nie stwierdzono również w żadnym przypadku cech wodobrzusza. Za wykonaniem zabiegów resekcyjnych pomimo istniejących przerzutów do wątroby przemawiały techniczne możliwości usunięcia guza, a stopień zaawansowania nowotworu oceniany podczas zabiegu oraz dobry stan ogólny chorego pozwalały rokować czas przeżycia przekraczający 6 miesięcy. Czas przeżycia po paliatywnej przedniej resekcji guza odbytnicy u naszych chorych wynosił od 10 do 26 miesięcy, średnio 19 miesięcy. Wnioski Paliatywna przednia resekcja odbytnicy z powodu raka zapobiega wystąpieniu powikłań, poprawia stan psychiczny chorych, a być może wydłuża czas przeżycia, a tym samym pozwala na zastosowanie leczenia paliatywnego zmian przerzutowych w wątrobie. Wobec powyższego uważamy, że zabieg ten ma swoje miejsce w leczeniu nowotworów.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.