Affordable Access

Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Архітектура будівель і споруд” (для студентів 2 курсу денної та 2,3 курсу заочної форм навчання та 1 курсу факультету ДВ за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", спеціальності 6.092100 "Промислове та цивільне будівництво", спеціалізації „Охорона праці в будівництві”).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Архитектура зданий и сооружений

Abstract

Апатенко Т.М. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З.І. Котеньова ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ”АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД" (для студентів 2 курсу денної та 2,3 курсу заочної форм навчання та 1 курсу факультету ДВ за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності 6.092100 "Промислове та цивільне будівництво", спеціалізації „Охорона праці у будівництві”). Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Архітектура будівель і споруд” (для студентів 2 курсу денної та 2,3 курсу заочної форм навчання та 1 курсу факультету ДВ за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", спеціальності 6.092100 "Промислове та цивільне будівництво", спеціалізації „Охорона праці в будівництві”) / Укл. З.І. Котеньова – Харків: ХНАМГ, 2009. – с. 23 Укладач: доцент кафедри містобудування З.І.Котеньова Затверджено на засіданні кафедри містобудування Протокол № 2 від „ 1 „ вересня 2009 р. 3 Зміст стор. Вступ……………………………………………………………………....…........ 4 1. Програма навчальної дисципліни……………………………….....…............. 5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни……………………………….....…...... 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни……………………….......…....... 7 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги………………………………….....…........ 8 1.4. Рекомендована основна навчальна література………………….....…........ 8 1.5. Анотації дисципліни………………………………………………....…....... 9 2. Робоча програма навчальної дисципліни……………………….................... 11 2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи……………………….…......... 11 2.2. Зміст дисципліни……………………………………………………............ 12 2.3. Самостійна робота студентів…

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F