Affordable Access

Literatuurverkenning Agressie en Geweld Tegen Werknemers met een Publieke Taak

Authors
Publisher
University of Twente
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Zaterdag 19 januari 2013 www.limburger.nl actueel Tricky Dicky. Met die bijnaam leeft Richard Nixon, voormalig president van de Verenigde Staten, voort in het collectieve ge- heugen van Amerika. Nixon stond bekend als een leugenaar met paranoïde trekjes. In 1974 moest hij opstappen in ver- band met het wereldberoemde Watergate-schandaal. Daarbij was aan het licht gekomen, dat in 1972 op bestelling van de Re- publikeinen een inbraak was gepleegd in het hoofdkwartier van de Democratische Partij. Het waren twee jonge journalis- ten van de Washington Post, Bob Woodward en Carl Bern- stein, die ontdekten dat de inbraak onderdeel was van een ge- heime operatie, geleid door president Nixon, om de verkie- zingscampagne van de Democraten te dwarsbomen. Nixon zelf bleef tot aan zijn dood volhouden dat hij niet de op- drachtgever was. Dat hij bijna agressief zijn onschuld verdedig- de, was duidelijk zichtbaar bij een televisie-interview in 1977. Nixon verbeet zich en werd vervolgens ziedend, toen de inter- viewer passages voorlas uit gespreksverslagen waaruit duide- lijk bleek dat Nixon fout zat. Onschuld volhouden tot het einde LIEGEN tot Wielrenner Lance Armstrong probeerde jarenlang ten koste van alles zijn dopingleugen in stand te houden. Hij is niet de enige. Wie eenmaal aan een leugen is begonnen, blijft bij zijn verhaal, zeggen onderzoekers. En de gewone man wil die leugens maar al te graag geloven. door Paul Bots en Peter Winterman illustratie: Jos Diender Richard Nixon A17 GO-A16R Zijn leven was één grote leugen. De Amerikaanse acteur Rock Hudson - tall, dark and handsome - belichaamde in de jaren ’50 en ’60 de ‘droomman’ in tientallen Hollywood-films, waarin hij regelmatig een stel vormde met actrice Doris Day. Maar tussen zijn imago en zijn privéleven gaapte een kloof. Hudson was homo. Hij bleef in de kast, terwijl hij in het openbaar wilde bewijzen hetero te zijn door op feestjes te ver- schijnen met vrouwelijke filmsterren aan zijn arm. Toen een roddelblad met onthullingen dr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F