Affordable Access

Tomislav Reškovac, Filozofija: udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije

Authors
Publisher
Society for the Advancement of Philosophy ; University of Zagreb – Croatian Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prolegomena 10-1-2011.pdf Tomislav Reškovac, Filozofija: udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije, Zagreb: Profil, 2008, 431 str. Tomislav Reškovac profesor je filozofije, logike i književnosti u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Autor je nekoliko znanstvenih članaka i su- radnik u nekoliko institucija na području obrazovanja: Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te Instituta Otvoreno društvo. Tomislav Reškovac također je autor udžbenika iz etike za treći razred srednje škole Bioetika. Udžbenik Filozofija nalazi se na popisu odobrenih udžbenika i pripa- dajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2010/2011. odo- brenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te se može službeno koristiti kod izvođenja nastave filozofije u srednjim školama. Ovaj udžbe- nik za sada predstavlja jedinu konkurenciju udžbeniku iz filozofije Borisa Kalina. Podijeljen je u devet poglavlja, pojmovnik i popis imena. Svako poglavlje, osim prvog, obrađuje po jednu filozofsku disciplinu i podije- ljeno je u tri dijela označena slovima A, B i C. Prvi dio svakog poglavlja, označen slovom A, donosi izvorne tekstove filozofâ, kratke biografske po- datke o svakom filozofu čiji je tekst priložen, te pitanja za vođenje čitanja. Autor u predgovoru ističe kako se zadaci za vođenje čitanja mogu koristiti prije i poslije čitanja izvornog teksta. Ako se pitanja koriste prije čitanja izvornog teksta, pomoći će čitatelju pronaći bitne dijelove teksta. Ako se koriste nakon čitanja, pomoći će čitatelju oblikovati sažetak teksta. Drugi dio svakog poglavlja, označen slovom B, donosi zadatke za rješavanje koji se ne nadovezuju na tekstove, već na probleme koji se obrađuju u pojedi- nom poglavlju. Treći dio svakog poglavlja, označen slovom C, donosi au- torov tekst u kojem je sažeto obrađena tema koja se obrađuje u poglavlju. Tekstom C autor nastoji uvesti čitatelja u problematiku te objasniti glavne pojmove i teorijske pravce iz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments