Affordable Access

Els estaments socials

Authors
Publisher
Barcelona quaderns d'història
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

seminari coberta Els estaments socials Pere Molas Ribalta Entre les lloances que va rebre al llarg de la història el sistema social i polític vigent a Barcelona fins l’any 1714 hi ha la de l’equilibri dels diferents grups so- cials en el sistema polític, gràcies a una participació, per bé que limitada, de la menestralia en els òrgans de deliberació i de govern. Aquesta presència apareix en termes d’idealització, de simple descripció i fins i tot de crítica, des d’una perspectiva d’autoritarisme reial. Esteve de Corbera, en la seva Cataluña ilustra- da, escrita cap al 1630 però no publicada fins l’any 1678, comparava l’harmonia social de Barcelona amb la de les esferes celestes. Corbera insistia en la suposa- da igualtat dels consellers malgrat la seva diferent adscripció social. En les con- selleries de la ciutat hi havia representats els diferents estaments socials (“todos los estados de la república”), nobles i plebeus, i en suposada situació d’igualtat. Amb aquesta coexistència de gent d’estaments diversos, deia Corbera, el govern de la ciutat es podia comparar amb una “música perfecta”, en la qual els dife- rents grups es complementaven com els sons aguts i greus, formant una harmo- nia política celebrada arreu.1 I per descomptat, al final del segle XVIII Antoni de Capmany va consagrar les excel·lències del que aleshores es deia “el gobierno antiguo” de la ciutat de Bar- celona, per contraposició al vigent municipi borbònic. L’any 1776, el seu pare, Jeroni de Capmany, que era un alt funcionari de l’Ajuntament borbònic, havia enviat al ministre Campomanes una informació sobre la presència dels menes- trals en el Consell de Cent i en la carta deia que Barcelona «por muchos siglos havía sido más libre que todas ciudades anseáticas del Norte y más santa que la antigua Jerusalén».2 Per la seva banda, Antoni de Capmany, en la introducció de les Memorias históricas, destacava que un dels elements que havien constituït la grandesa de Barcelona havia estat precisament «la forma de su gobiern

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F