Affordable Access

De scholingsinspanning van bedrijven: trainen of werven.

Authors
Source
Legacy

Abstract

13f747b8-95d8-4c0c-a7bd-9345109f9261 De scholingsinspanning van bedrijven: trainen of werven Auteur(s): Smoorenburg, M.S.M. van (auteur) Grip, A. de (auteur) Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht. V erschenen in: ESB, 82e jaargang, nr. 4127, pagina 848, 4 november 1997 (datum) R ubriek: Monitor T refwoord(en): arbeidsmarkt, onderwijs, scholing De uitgaven van bedrijven aan scholing stijgen nog steeds. Grote bedrijven doen daar echter veel meer aan dan kleine. Voorts is er ook een verschil in investeringsstrategie waar te nemen, namelijk tussen mensen zelf opleiden of goed opgeleide mensen in dienst nemen. Bedrijven investeren in scholing van hun werknemers. Bepaalde kwalificaties zijn eenvoudigweg niet in het reguliere onderwijs te verwerven. Daarnaast veroudert kennis tegenwoordig snel. Het rendement van investeringen in scholing in de zin van 'off the job'-training blijkt veel hoger te zijn dan de marktrente, zo is de algemene teneur uit empirisch onderzoek 1 . Dit wijst op een onderinvestering in scholing. Vooral indien de scholing een algemeen karakter heeft, zijn werkgevers minder geneigd de scholing te financieren, omdat zij wellicht onvoldoende in staat zijn zich in te dekken tegen het verlooprisico van de getrainde werknemers. Werknemers moeten in dat geval zelf voor (een deel van) de scholingskosten opdraaien; wat mogelijk financieringsproblemen met zich meebrengt. In dit artikel zullen we de onderwijs- en scholingsintensiteit van de verschillende bedrijfssectoren in Nederland in kaart brengen. Meer scholing In 1993 werd volgens de CBS-cijfers in de particuliere sector bijna f. 3,5 mrd uitgegeven aan interne en externe opleidingen van werkenden. Dit is 1,7% van de totale arbeidskosten. De gemiddelde scholingskosten per werknemer bedroegen f. 1.000. Ruim 40% van de kosten van deze scholing bestond uit de kosten van gederfde arbeidstijd. Ge

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments