Affordable Access

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “ЕКОНОМІКА І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент"

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Економіка і ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". Укл.: доц., к.т.н. С.О. Погасій, доц., к.т.н. Л.А. Нохріна – Харків: ХНАМГ, 2010

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments