Affordable Access

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 –“Геодезія, картографія та землеустрій”).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Инвестиционный анализ

Abstract

Робочая програма 2011 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій) Харків – ХНАМГ – 2012 2 Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 –“Геодезія, картографія та землеустрій”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Г. Г. Соболєва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 15 с. Укладач: Г. Г. Соболєва Рецензент: Т. І. Світлична Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,протокол № 8 від 04.03.2011р. © Г. Г. Соболєва, ХНАМГ 2012 3 ЗМІСТ Стор. ВСТУП………………………………………………………………………. 4 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………. 5 1.1. Мета, предмет і місце дисципліни……………………………… 5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни……………………… 5 1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги……………………………….. 6 1.4. Рекомендована основна навчальна література………………… 6 1.5. Анотація програми навчальної дисципліни…………………… 7 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………… 8 2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами підготовки та видами навчальної роботи…………………………… 8 2.2. Зміст дисципліни………………………………………………… 8 2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями………… 10 2.2.2. Лекційний курс………………………………………………… 10 2.2.3. Практичні заняття……………………………………………… 10 2.2.4. Індивідуальні завдання………………………………………... 11 2.2.5. Самостійна робота студентів…………………………………. 11 2.3. Засоби контролю та ст

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F