Affordable Access

Toezicht op marktwerking: Algemeen of specifiek?.

Authors
Source
Legacy

Abstract

[PFP#811430500] CentER for Economic Research, Katholieke Universiteit Brabant, P.O. Box 90153, 5000* LE Tilburg, [email protected] Onderzoekschool voor Wetgevingsvraagstukken, Katholieke Universiteit Brabant, P.O.** Box 90153, 5000 LE Tilburg, [email protected] Vgl. de bijdrage van E.E.C. van Damme en L. Hancher, Netwerksectoren in transitie,1 Economisch Statistische Berichten, Liberalisering van netwerksectoren, 22 juni 2000, p. D6-D9. Vgl. het recente rapport Het borgen van publiek belang van de Wetenschappelijke Raad2 voor het Regeringsbeleid, nr. 56, Den Haag 2000. Zie ook de kabinetsnota “Publieke belangen en marktordening”, Kamerstukken II, 1999-2000, 27018, nr. 1. 1 Toezicht op marktwerking. Algemeen of specifiek? Prof. dr. Eric van Damme en prof. dr. Philip Eijlander* ** 1. Inleiding Ontwikkeling naar marktwerking Onze traditionele nutssectoren (electriciteit, telecommunicatie, openbaar vervoer, gas, water) ontwikkelen zich van overheidsmonopolies naar arrangementen met marktwerking. Gezocht wordt naar geschikte vormen van marktordening. Wezenlijk is dat de nutsbedrijven worden onderworpen aan concurrentiedruk om zo te worden geprikkeld tot betere prestaties. Uiteindelijk dienen de consumenten daarvan te profiteren, doordat de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt of de prijs daalt. 1 Marktwerking ontstaat, in het algemeen, echter niet vanzelf. Alleen maar privatiseren, liberaliseren en dereguleren is niet voldoende. De markt moet worden geconditioneerd om het publiek belang te borgen. Het gaat om herregulering en de uitoefening van toezicht op de goede werking van de markt.2 De rol van de overheid verandert; het accent komt te liggen op het bevorderen en bewaken van Zie de bijdrage van E.F. ten Heuvelhof en M.J.W. van Twist, Nieuwe markten en de rol3 van de overheid aan het in noot 1 genoemde themanummer van Economisch Statistische Berichten, p. D28-D32 en de reactie van G. Teisman, p. D30 en D31. Zicht op toezich

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F