Affordable Access

Paškal Buconjić: glavni uzroci ustanka kršćanskog stanovništva u Hercegovini (1875). Kratak osvrt na namete

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

GLAVNI UZROCI USTANKA KRšćANSKOG STANOVNišTVA U HERCEGOVINI [1875] KRAT AK OSVRT NA NAMETE* Fra Paška! BUCONJIĆ: Oko 20. lipnja 1875. puk/a je prva ustanička puška u blizini Gabe/e - u Dračevu na mostu rijeke Krupe i tim je započeo trogodišnji hercegovački ustanak. Ustanak se mu- njevitom brzinom proširio po istočnoj i zapadnoj Hercegovini, te u Bosni. Kada tur- skim vlastima nije uspjelo smiriti ustanike, posredstvom velikih sila stvorena je mješo- vita komisija za paci[ikaciju. Uz Server-pašu u komisz]'i su bili i konzuli: Vasić, Jastre- bov, Duranda, Dozon, Ho/ms i Lihtenberg. Da iskoriste povijesni čas i dokrajče višestoljetno ropstvo kršćanske raje, franjevci su na temelju prikupljenih dokumenata i svakodnevnih događaja odlučili napisati jednu predstavku i predati je članovima komisije. Vjerojatno u dogovoru s biskupom fra Anđelom Kraljevićem (1807-1879), kustos fra Paška/ Buconjić-(1834-1910) napi- sao je i u Mostaru tiskao knjižicu pod naslovom: Un cenno semplice sui gravami. Causa principale dell 'insurrezione delle popolazioni cristiane in Ercegovina, 29 str., dimenzije 18 x 12 cm Na završetku teksta nalazi se datacija: "Ercegovina 17. setten- bre 1875. ",a na posljednjoj stranici adresanti: Ai rappresentanti delle potenze Euro- pee in Ercegovina (predstavnicima evropskih ;ua u Hercegovini). * Da tekst ovog Osvrta dobije svoj povijesf\;.i okvir i izvornu vrijednost, osim izvora katoličke pro- venijencije, pregledalo se i provjerilo dostupne izvore turskog porijekla koji su nastali više-manje na području Hercegovine ili u obližnjim krajevima višestruko povezanim s Hercegovinom (Dub- rovnik). Izražavam zahvalnost osoblju Arhiva Hercegovine, posebno direktoru prof. Zulfikaru Džankiću, te Šabanu Zefireviću i Hivziji Hasandediću na višestrukoj pomoći u traženju i koriš- tenju izvora pisanih na turskom jeziku koji se čuvaju u raznim arhivima. Također dugujem za- hvalnost i fra Čedi Škrobi na pomoći pri prevođenju izvornog teksta Osvrtil na hrvatski jezik. Izvori se nalaz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F